overlay

Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi

Sağlık Bakanlığımızca uzaktan sağlık eğitimi sistemi ( USES ) ile düzenlediği  Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi’ne teorik olarak katılım sağlayanlara yönelik Akut zehirlenmelerde ilkyardım, Antidotlar, Taşıma teknikleri – Ürünlerin depolanması, Taşınması ve Kullanımı, Kişisel koruyucu donanım ve Uygulama Araçları olmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü yerleşkesi içinde 17.02.2021 tarihinde Saat 09.30 da UYGULAMA eğitimi yapılacak olup, katılım sağlamak zorunludur. Bu eğitime katılacak olanlara 01-05/03/2021 tarihleri arasında e-sınav yapılacaktır.