overlay

Uluslararası Hastalar Kapsamında Süreçler Eğitimi

Bakanlığımız ve Müdürlüğümüz Sağlık Turizmi Birimi tarafından 7 Mart tarihinde Hastanelerimiz ve Ağız Diş Sağlığı Merkezlerimizden Başhekimler, İdari ve Mali İşler Müdürleri, Muhasebe ve Faturalandırma Birim sorumluları, Sağlık Turizmi Birim sorumluları ve Hasta Kayıt Personelleri sorumlularına “Uluslararası Hastalar Kapsamında Süreçler Eğitimi” yapılmıştır.

Eğitimde katılımcılara; İlimiz 2019 Sağlık Turizmi Hedefleri, Göç Hizmetleri, Kamu Hastanelerinde Uluslararası Hastaların Sınıflandırılması ve Kayıt İşlemleri, Kamu Hastanelerinde Uluslararası Hastalarda Faturalandırma ve TDMS İşlemleri, Sağlık Turizmi Yetki Belgesi, Hizmet Sektörü Destekleri konularında bilgilendirme yapılmıştır.


  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg