overlay

Kamu Hastaneleri Uluslararası Hastalar Kayıt Edilmesi Eğitimi

SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi hasta kayıt personellerine uluslararası hastaların doğru sınıflandırılarak kayıt edilmesi konulu eğitim verilmiştir. Bahse konu eğitimle Bakanlığımıza doğru uluslararası hasta verilerinin gönderilmesinin yanında yanlış kayıtlardan oluşabilecek kamu zararının da önüne geçilmiştir.

  • 1.jpg