overlay

Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi Programı

 Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 08.10.2012 tarihinde Samsun Sağlık Müdürlüğüne “Biyosidal Ürün Uygulama Eğitimi Düzenleme Yetki Belgesi” verilmiştir. 20-21-22 Mart 2018 tarihlerinde Samsun Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından “Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi” verilecektir. Eğitimde çevre sağlığı birim sorumlusu Hasan TURHAN, Uzm. Dr. Duygu SUVACI, Dr. Özlem DEMİR ÇAKIR, çevre sağlığı teknisyenleri Namık BİTON, Ahmet Nihat KAYA, Hüsnü ORAN ve Derviş YILMAZ görev alacaktır. Biyosidal ürünler, dezenfektanlar, biyosidal ürün uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik, ürün tipleri, halk sağlığı zararlıları, ürün etiketleri, biyosidal ürünlerin depolanması ve taşınması, kullanılan uygulama araçları, ilkyardım, akut-kronik zehirlenmeler, antidotlar , temel yaşam desteği  ve taşıma teknikleri konularında eğitim verilecektir. Uygulama araçları ile ilgili pratik eğitim İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü tarafından son gün 22 mart 2018 tarihinde verilecektir. Eğitim sonunda 40 sorudan oluşan test sınav yapılacak ve başarılı olanlara sertifika düzenlenecektir. Sertifikalar 10 yıl geçerlidir.  Eğitime katılacak kişilerin ön başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Detaylı bilgi almak için çevre sağlığı birimini arayabilirsiniz.