Bilimsel Araştırma İzin Formları
24 Haziran 2022

Bilimsel Araştırma Kurum İzinleri Başvurusu İçin;
1.Bilimsel Araştırma Başvuru Formu.doc
2.Çalışmada kullanacağı anket, ölçek vb. evraklar
3.Ön İzin Formu (Çalışmanın yapılacağı kurum yetkilisinin imzası olmalıdır.)
4.Etik Kurul Kararı 
5.Bütçe Formu (Bütçe yoksa bütçe gerekmediğini belirtir şekilde teslim edilmesi)
6.Kısa Özgeçmiş Formu (Tüm araştırmacıların en fazla 2 sayfa olmalıdır)
7.Başvuru Formunun Doldurulması Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar.docx


Not: Başvuru Formunda Dikkat Edilecek Hususlar
üBaşvuru formu, anket/ölçek formu vb. sorumlu araştırmacı tarafından her sayfası imzalanmış olmalıdır.
üTez çalışmaları izinleri için sayfamızda yer alan başvuru formları doldurulup ilgili kurumun üst yazısı ile teslim edilmesi gerekir.  
üTüm evraklar yukarıda bildirilen sıra ile ve 1 adet dosyaya konularak İl Sağlık Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine teslim edilmelidir.