İletişim Bilgileri
07 Temmuz 2022

Ar-Ge, Projeler ve Sağlık İnovasyonu İletişim Bilgileri
Mail: argesamsunsaglik55@gmail.com

Telefon:
Ar-Ge ve Ulusal Projeler Birimi
(0362) 311 25 00 – 3102/1046
Sosyal Projeler ve Uluslararası Projeler Birimi
(0362) 311 25 00 – 1520