Arabuluculuk Komisyonu
17 Haziran 2020

SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ARABULUCULUK KOMİSYONU


 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun 15/8. maddesinin "Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil eder." hükmüne istinaden Bakanlığımız Hukuk Müşavirliğinin 22/01/2018 tarih ve 2645 sayılı Müsteşarlık Olur'u ile Müdürlüğümüz bünyesinde Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuş olup komisyon üyelerinin isim ve unvanları ile komisyon iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.


 ASİL ÜYELER YEDEK ÜYELER
 Av. Selim KOCAMAN
 (Sağlık Bakanlığı Avukatı)
 Av. Zafer KIRBAŞ
 (Sağlık Bakanlığı Avukatı)
 Ahmet Turan ERCAN
 (Sağlık Memuru)
 Ümit Yaşar TEZER
 (Uzman)
 Sedat DALKILIÇ
 (Uzman)
 Sebahittin KAYA
 (Çev. Sağ. Tek.)


Davet Mektubu için adres : Adalet Mahallesi, 100. Yıl Blv. No:232 İlkadım/Samsun
Tel : 0362 234 30 35 - Dahili : 513