Hasta Olarak Haklarımız
27 Şubat 2018

1) Hizmetten Genel Olarak Faydalanma,

2) Bilgilendirme ve Bilgi İsteme,

3) Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme,

4) Mahremiyet,

5) Rıza,

6) Güvenli Ortamda Sağlık Hizmeti Alma,

7) Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme,

8) Saygınlık Görme ve Rahatlık,

9) Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma,

10) Şikayet ve Dava Hakkı