Bilimsel Araştırma İzin Formları (Covid-19 İle İlgili Araştırmalar)
24 Haziran 2022

Bilimsel Araştırma İzin Formları (Covid-19 ile ilgili araştırmalar)
1.Bilimsel Araştırma Başvuru Formu-Covid.doc
2.Ön İzin Formu (Çalışmanın yapılacağı kurum yetkilisinin imzası olmalıdır.)
3.Etik Kurul Kararı 
4.Çalışmada kullanacağı anket, ölçek vb. evraklar
5.Bütçe Formu (Bütçe yoksa bütçe gerekmediğini belirtir şekilde teslim edilmesi)
6.Kısa Özgeçmiş Formu (Tüm araştırmacıların en fazla 2 sayfa olmalıdır)
7.Bakanlık Onayı ( https://bilimselarastirma.saglik.gov.tr adresinden online alınmalıdır.)
8.Başvuru Formunun Doldurulmasında Dikkat Edilecek Hususlar-covid.docxNot: Başvuru Formunda Dikkat Edilecek Hususlar
üBaşvuru formu, anket/ölçek formu vb. sorumlu araştırmacı tarafından her sayfası imzalanmış olmalıdır.
üTez çalışmaları izinleri için sayfamızda yer alan başvuru formları doldurulup ilgili kurumun üst yazısı ile teslim edilmesi gerekir.  
üTüm evraklar yukarıda bildirilen sıra ile ve 1 adet dosyaya konularak İl Sağlık Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine teslim edilmelidir.