Yeni Bir İnsan Hakları Eylem Planı Kapsamında Hasta Hakları Eğitimi
06 Ocak 2021

“Cumhurbaşkanlığı 2. 100 Günlük Eylem Planı” ve “Yargı Reformu Stratejisi Belgesi” doğrultusunda hazırlanan “Yeni Bir İnsan Hakları Eylem Planı” kapsamda, 2020 yılında, sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personele hasta hakları eğitimi verilmiş, sağlık hizmet sunucusuna başvuru yapan ayakta ve yatan hastaların haklarının neler olduğuna dair bilgilendirme yapılmıştır.

Pandemi sürecindeki yeni normalimizle birlikte temizlik, maske, mesafe kurallarına uyularak personelin bir kısmına Haziran ayında yüz yüze eğitim verilmiştir. Yüz yüze eğitim alamayan personelin ise “Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Online Eğitim Modülü” üzerinden uzaktan asenkron eğitim formatında eğitim alması sağlanmıştır. 

Yıl sonu itibarıyla “Yeni Bir İnsan Hakları Eylem Planı” kapsamındaki “Hasta Hakları Eğitimleri” tamamlanmıştır.


  • 1.jpg
  • 2.jpg