Hasta Hakları Birimlerinde Çalışan Personele Uzaktan Eğitim Verildi
08 Mart 2022

Hasta hakları birimlerinde çalışan 9 personele 19-22 Nisan 2021 tarihleri arasında, Hasta Hakları İl Koordinatörlüğünce uzaktan eğitim verilmiştir. Eğitim, internet tabanlı eğitim platformlarında uzaktan-senkron eğitim şeklinde gerçekleştirilmiştir.

Hasta Hakları İl Koordinatörü Dr. Emine ŞEN tarafından; "Hasta Hakları Mevzuatı", "Bakanlık Uygulamaları" ve "Hasta-Hekim İletişimi" konuları; Müdürlüğümüz Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı personeli Nurgül YANAK tarafından "Empati", "Beden Dili" ve "Stres Yönetimi" konuları anlatılmıştır. 

Başvuru alma, HBBS’ye yükleme, başvuruyu sonuçlandırma vb. hususlardaki "Uygulama Eğitimi"; Hasta Hakları İl Koordinatörü Dr. Emine ŞEN tarafından her katılımcıyla bireysel olarak gerçekleştirilmiştir.

Toplam 9 katılımcıya katılım belgesi düzenlenmiştir.


  • 1_Bakanlık Uygulamaları.jpg
  • 2_Gebnelge.jpg
  • 3_Hasta hekim iletişimi.jpg
  • 4_HHY.jpg