overlay

Tablolar

2020 Yılı


- E2.6.2.İş Akış Şemaları

- E2.6.3.Görev ve İş Tanımı Formları

- E6.1.3.Süreç Risklerinin Belirlenmesi ve Risk Skorlarının Ölçümlenmesi Formu

- E6.1.4.Alt Süreç Riskleri Kontrol Faaliyetleri Formu

- E14.4.1.Rapor Döküm Formları

- Sorumluluk Matrisi

2019 Yılı

- İş Takvimi “İş Takvimi Formu” düzenlenmiştir.
- Rapor Döküm Formu “Rapor Döküm Formu” düzenlenmiştir.
- Toplantı Takvimi Formu “Toplantı Takvimi Formu” düzenlenmiştir.
- Kamu Hizmet Envanteri “Kamu Hizmet Envanteri” düzenlenmiştir.
- Hassas Görev Envanteri, Listesi ve Tespit Formu “Hassas Görevler” belirlenmiştir.
- Görev Dağılım Formu “Görev Dağılım Formu” düzenlenmiştir.
Risk eylem  tabloları
Süreli İşler Takvimi
Süreçlerin Başlangıç ve Bitişlerini Gösteren Tablo
Stratejik amaç ve hedeflerden sorumlu birimler matrisi
İş süreçlerinde kullanılan semboller