T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Samsun İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2020/1 Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri

Güncelleme Tarihi: 13/02/2020

5258  sayılı  Aile  Hekimliği   Kanunu'nun 3'üncü maddesinin birinci fıkrası hükümleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinin etkili, verimli yürütülmesi ve hizmet sunumunda aksamaya mahal verilmemesi amacıyla sözleşmeli aile hekimliği uygulamalarında görev yapmak isteyenlere dair değişiklik Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 04.02.2020 tarihinde yayınlanan 2020/1 Genelge yürürlüğe girmiştir. Genelgeye aşağıda bulunan ekten ulaşabilirsiniz.

2020-1 GENELGE.pdf