T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Samsun İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tablolar

Güncelleme Tarihi: 14/07/2020

2020 Yılı

- Sorumluluk Matrisi

2019 Yılı

- İş Takvimi “İş Takvimi Formu” düzenlenmiştir.
- Rapor Döküm Formu “Rapor Döküm Formu” düzenlenmiştir.
- Toplantı Takvimi Formu “Toplantı Takvimi Formu” düzenlenmiştir.
- Kamu Hizmet Envanteri “Kamu Hizmet Envanteri” düzenlenmiştir.
- Hassas Görev Envanteri, Listesi ve Tespit Formu “Hassas Görevler” belirlenmiştir.
- Görev Dağılım Formu “Görev Dağılım Formu” düzenlenmiştir.
-Risk eylem  tabloları
-Süreli İşler Takvimi
-Süreçlerin Başlangıç ve Bitişlerini Gösteren Tablo
-Stratejik amaç ve hedeflerden sorumlu birimler matrisi
-İş süreçlerinde kullanılan semboller