overlay

İZCİ (Bulaşıcı Hastalık Surveyans ve Erken Uyarı Sistemi) Tanıtım ve Eğitim Toplantısı

 Bulaşıcı hastalıkların mortalitesi ve morbiditesinin azaltılması amacı ile oluşturulan bulaşıcı hastalıkların sürveyansı sistemi kapsamında hastalıkların takibinin yapılması, halk sağlığını tehdit eden ya da edebilecek olan durumlara karşı gerekli koruma ve kontrol önlemlerinin alınması için vaka tanımlarına uygun olarak bildirimlerin zamanında yapılması büyük önem arz etmektedir. 

 Tüm bu bildirimlerin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla Bakanlığımız tarafından Bulaşıcı Hastalık Sürveyans ve Erken Uyarı Sistemi (İZCİ) oluşturulmuştur. İZCİ ile ilgili yapılacak olan pilot uygulama Sinop, İzmir, Manisa illeri ile birlikte İlimizin de içinde yer aldığı dört ilde başlatılmıştır. 

 İZCİ ile Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık kapsamındaki vakalara yönelik yürütülecek olan filyasyon, vaka incelemesi, temaslı takibi gibi tüm faaliyetler ile bu faaliyetlere yönelik raporlama ve analizlerin elektronik ortamda yapılabilmesi amaçlanmıştır. 

 Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı, Sağlık Tehditleri Erken Uyarı Cevap Daire Başkanlığı ve Samsun Sağlık Müdürlüğünün ortak çalışmaları ile İZCİ (Bulaşıcı Hastalık Sürveyans ve Erken Uyarı Sistemi) eğitim ve tanıtım toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantı İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, il genelindeki kamu ve özel tüm hastanelerden hastane yönetiminden sorumlu bir kişi, sürveyans sorumlu hekimleri, sürveyans çalışanları ve yazılımcıların katılımıyla üç ayrı oturum halinde gerçekleştirilmiştir.

  • haber11_1.jpg
  • haber11_2.jpg
  • haber11_3.jpg
  • haber11_4.jpg
  • haber11_5.jpg
  • haber11_6.jpg