T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Samsun İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

4. Akılcı Antbiyotik Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu

Güncelleme Tarihi: 26/04/2018

“4.AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE FARKINDALIK SEMPOZYUMU” VE “8.AKILCI İLAÇ KULLANIMI İL KOORDİNATÖRLÜKLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI”

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de akılcı olmayan ilaç kullanımı halk sağlığını etkileyen ciddi bir sorundur. Bu bağlamda Ülkemizde "Akılcı İlaç Kullanımı (AiK) Programı" yürütülmektedir. Bu program kapsamında DSÖ'nün önerileri doğrultusunda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından, Akılcı İlaç Kullanımını destekleyecek faaliyetlerin yürütülmesi için koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması; hekim, eczacı, yardımcı sağlık personeli, halk ve ilaç sektörüne yönelik AiK konusunda davranış değişikliğinin oluşturulması; AİK ile ilgili farkındalık oluşturulması, etki edilen taraflarda bilgi ve bilinç düzeylerinin artırılması hedefiyle "Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Ulusal Eylem Planı 20l4-20l7' hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.

 Bu Eylem Planı kapsamında İl Sağlık Müdür Yardımcılarının koordinatörlüğünde "Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüğü (AiK-iK)" kurulmuş ve illerde çalışmalara başlanmıştır. Akılcı İlaç Kullanımı Programı faaliyetlerinin planlanarak yürütülmesi kapsamında İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ile İl Sağlık Müdürlüğü ve 6.Bölge Samsun Eczacı Odası işbirliği içerisinde ilimizde “Samsun 2017 Akılcı İlaç Kullanımı Eylem Planı” oluşturulmuş, oluşturulan eylem planı kapsamında da çalışmalarımız devam etmiştir.

 İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve AİK İl Koordinatörlükleri tarafından yürütülen ve yürütülecek faaliyetler  hakkında bilgilendirmelerin ve karşılıklı görüş alışverişinin yapılması amacıyla ve 18 Kasım “Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü” olması sebebiyle Sağlık Bakanlığı yetkililerinin, İl Sağlık Müdürlüğü yöneticilerinin, AİK İl Koordinatörlüklerinin ve eğiticilerin katılacağı, İstanbul ilinde 16-18 kasım 2017 tarihlerinde  “4.Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu” ve “8.Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlükleri Değerlendirme Toplantısı” düzenlenmiştir. 

 Söz konusu toplantıya İlimizden AİK İl Koordinatörü Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Hatice ÖZ ile birlikte İl Temsilcileri Dr. Ayça ESEN, Ecz. Berna İŞLEYEN, Ebe Aynur ÇINAR’la birlikte AİK İl eğitimcilerimizden Dr. Alparslan SİZER, Hem. Fatıma KÖKSAL ve Hem. Arzu PARLAK katılmış, “Samsun 2017 Akılcı İlaç Kullanımı Eylem Planı” çerçevesinde İlimizde yapılan çalışmalar, AİK İl Koordinatörü Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Hatice ÖZ tarafından toplantıda sunulmuştur.

  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg