overlay

Okulda Sağlığın Korunması Ve Geliştirilmesi Programı Bilgilendirme Toplantısı Raporu

OKULDA SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI RAPORU

 

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 17.05.2016 tarihinde imzalanan yeni “Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü” ve mevcut okul sağlığı yaklaşımının daha geniş kapsamlı ve bütüncül olması için hazırlanan Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programı kapsamında 28.09.2018 tarihinde yapılan Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Kurulu’nda alınan kararlar doğrultusunda S.B.Ü. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Toplantı Salonunda Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programı bilgilendirme toplantısı 19.10.2018 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hatice ÖZ başkanlığında, Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi Sorumlusu Dr. Meral ÇAĞLAR, Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi Ebesi Meltem TÜRLEK, İlçe Sağlık Müdürleri, Toplum Sağlığı Merkezleri Başkanları, Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programı değerlendirme ekiplerinde görevli İlçe Sağlık Müdürlükleri/ Toplum Sağlığı Merkezleri çalışanları ile İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri çalışanlarının katılımı ile yapılmıştır.

Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programı bilgilendirme toplantısı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hatice ÖZ’ ün açılış konuşması ile başlamış, Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Birim Ebesi Meltem TÜRLEK’ in Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü, Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programı’nın hedefleri, uygulama kılavuzu, genel ilkeleri, programda yer alan değerlendirme esasları ve iş akışları, değerlendirme öncesi hazırlıkları, 2017-2018 eğitim öğretim yılında yapılan çalışmalar konusunda sunum yaparak Okul Sağlığı Yazılımı konusunda bilgilendirmede bulunmuştur.

Sunumun ardından Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hatice ÖZ, İlçe Sağlık Müdürleri, Toplum Sağlığı Merkezleri Başkanları, Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programı değerlendirme ekiplerinde görevli İlçe Sağlık Müdürlükleri/ Toplum Sağlığı Merkezleri çalışanları ile İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri çalışanlarının sorularını yanıtlamıştır.Bilgilendirme toplantısı yıl boyunca yapılacak çalışmalara ilişkin alınan kararlarla son bulmuştur.

  • 1.jpg
  • 1_1.JPG
  • 2.JPG
  • 3.JPG
  • 4.JPG
  • 5.JPG