overlay

İL HASTA HAKLARI KURUL ÜYELİĞİNE BAŞVURU (VATANDAŞ)

Hasta Hakları Yönetmeliği ve 2014/32 Sayılı Hasta Hakları Uygulamaları Genelgesi kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü; üniversite hastaneleri, özel sağlık kurum ve kuruluşları, kamu hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerinden gelen başvuruları değerlendirmek, karara bağlamak, öneri sunmak ve düzeltici işlemleri belirlemek üzere hasta hakları kurulu oluşturur.

Hasta hakları kurulu; başkan, kurum temsilcisi, sendika iş yeri temsilcisi, hasta hakları derneği yoksa tüketici derneklerinden bir temsilci ve valilikçe görevlendirilen bir vatandaştan oluşur.

Kurulda görev alacak vatandaşın gönüllüler arasından seçilmesi esastır. Kurula katılacak vatandaşta aşağıdaki nitelikler aranır:

  1. Beyanına göre kendisi ve birinci derece yakınlarının, görev yaptığı kurulun görev alanına giren sağlık tesisiyle ticari ilişkisi bulunmamak,
  2. Kamu haklarını kullanmaktan kısıtlı olmamak.

İlimiz Hasta Hakları Kurulunda görev almak isteyen yukarıdaki şartlara haiz gönüllü vatandaşlarımızın 24-31 Ekim 2018 tarihleri arasında kimlik ve iletişim bilgilerini içeren dilekçeleri ile İl Sağlık Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine başvurmaları gerekmektedir. 

Başvurular arasından bir kişi İl Hasta Hakları Kurulunda iki yıl süre ile Valilikçe görevlendirilecektir.