overlay

Ekim 2018 Kurul Kararları

2018 YILI EKİM AYI HASTA HAKLARI KURULU KARARLARI
SIRA NOBAŞVURU TARİHİBAŞVURU KONUSUSAĞLIK TESİSİ ADIKARAR TARİHİ VE SAYISIKURUL KARARLARININ ÖZETİ
103.10.2018Hizmetten Genel Olarak Faydalanma HakkıSB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi19.10.2018/71
Hekimin bilgi ve becerisi doğrultusunda ameliyatı uygun görmediği anlaşıldığından hak ihlali olmadığı kanaatine oy birliği ile varılmıştır. (Hak İhlali Yoktur)
225.09.2018Saygınlık Görme ve Rahatlık HakkıSB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi19.10.2018/72Muğlak ifadelerle yani kimden ve neden bahsedildiği anlaşılmayacak şekilde tanımlamalarla şikayetçi olunduğu, triaj görevlisinin bilgi ve tecrübesi doğrultusunda hastaları yönlendirdiği, hasta ve yakınının acil kapsamında olmamalarına rağmen muayenelerinin yapıldığı göz önüne alındığında hak ihlali olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir. Personelin triaj eğitiminin tekrarlanması önerilmiştir. (Hak İhlali Yoktur)
316.10.2018Saygınlık Görme Hakkı Tıbbi Özen Görme HakkıSB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi31.10.2018/73Her iki tarafın iddialarını destekleyecek bilgi, belge ve şahit bulunmadığından ve hastanın kan alma işlemi gerçekleştiğinden hak ihlali olmadığı kanaatine oy birliği ile varılmıştır. Çocuk kan almada çalışan personelin işini kolaylaştıracağından, Kurumun iyi uygulama örneklerinden biri olan damar görüntüleme cihazının kullanımının hastane yönetimince sağlanması önerilmiştir. (Hak İhlali Yoktur)
408.10.2018Hizmetten Genel Olarak Faydalanma HakkıSB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi31.10.2018/74Başvuru sahibinin, doktorun ve sekreterin beyanları değerlendirildiğinde karşılıklı iletişim problemi yaşandığı anlaşıldığından hak ihlali olmadığı kanaatine oy birliği ile varılmıştır. Hastanın ilaç raporunun çıkarılması hususunda hastane yönetiminin gereğini yapması ayrıca olayın personel açısından da değerlendirilerek Beyaz Kod başlatılması önerilmiştir. (Hak İhlali Yoktur)
517.10.2018Saygınlık Görme ve Rahatlık HakkıSB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi31.10.2018/75Kurulumuz başvuru için toplanmış olup, başvuruyu ve personelin cevabi yazılarını değerlendirmiştir. Yaşanan sıkıntının iletişim eksikliğinden kaynaklandığı kanaati oluştuğundan hak ihlali olmadığı kanaatine oy birliği ile varılmıştır. Personelin iletişim konusunda uyarılması ve eğitimi önerilmiştir. (Hak İhlali Yoktur)