Sağlık Bakım Hizmetleri Toplantısı
29 Kasım 2018

 28 Kasım 2018 tarihinde Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet KILINÇ  başkanlığında, kamu hastanelerinde görevli  sağlık bakım hizmetleri müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; sağlık tesislerindeki sağlık hizmeti sunum süreci, karşılaşılan sorunlar ve sağlık bakım hizmetleri müdürlerinin talepleri değerlendirildi.

 Ayrıca, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına bağlı sağlık tesislerinde görev yapan hekim dışı sağlık personelinin (hemşire ,ebe, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni)  alanı dışında çalıştırılmaması, mevzuat hükümlerince belirlenen nöbet tutmayan personel kriterleri dışında kalan tüm hekim dışı sağlık personelinin, nöbet tutması gerektiği vurgulandı.

 Kaliteli sağlık hizmeti sunumunda; çalışan motivasyonunun önemine değinildi. Bu kapsamda;  hekim dışı sağlık personeli ek ödeme ücretlerinin artırılması, çalışanların yönetim ekibi tarafından,  ziyaret edilmesi, çalışma alanlarında yapılacak değişikliklerde birim çalışanlarının fikirlerinin alınması, çalışmalarında başarı gösteren çalışanlara sözel teşekkür edilmesinin çalışan motivasyonunun artırılmasında önemli faktörler olduğu ifade edildi.

  • 1.JPG
  • 2.JPG
  • 3.JPG
  • 4.JPG
  • 5.JPG
  • 6.JPG
  • 7.JPG