overlay

Kasım 2018 Kurul Kararları

2018 YILI KASIM AYI HASTA HAKLARI KURULU KARARLARI
SIRA NOBAŞVURU TARİHİBAŞVURU KONUSUSAĞLIK TESİSİ ADIKARAR TARİHİ VE SAYISIKURUL KARARLARININ ÖZETİ
108/10/2018Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı
Saygınlık Görme ve Rahatlık Hakkı
SB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi20.11.2018/74 Mükerrer sayı (31.10.2018/74 sayılı karara itiraz)
Başvuru sahibinin ve sağlık çalışanının kurula verdiği bilgiler değerlendirildiğinde; karşılıklı iletişim kazası yaşandığı, başvuru sahibinin saygı göremediğini düşündüğü, sağlık çalışanının ise hasta yakınının konuşmalarını tehdit olarak algıladığı ve güvenliği çağırdığı anlaşılmıştır. Her ikisinin de iddialarını destekleyecek görüntü, bilgi, belge vs. olmadığından hak ihlali olmadığı kararına oy çokluğu ile varılmıştır. Hastane yönetimi tarafından tüm personele, hastaların nasıl karşılanacağı ve nasıl hitap edileceği konusunda örnek sunumlarla (roleplay gibi) eğitim verilmesi önerilmiştir. (Hak İhlali Yoktur)
201/11/2018Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı
SB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi20.11.2018/76Başvuru sahibinin randevusuz olarak acil hematoloji hastalarına tanınan haktan faydalanabileceğini düşündüğünü ancak kendisi bu kapsama girmediğinden, randevu alması halinde bakılabileceğinin iletildiği anlaşıldığından oy birliği ile hak ihlali olmadığı kararına varılmıştır. (Hak İhlali Yoktur)