Evlilik Öncesi Hemoglobinopati Tarama Programı
03 Ocak 2019

 Talasemi ve Orak Hücreli Anemi başta olmak üzere, Kalıtsal Kan Hastalıkları önemli bir halk sağlığı sorunudur. Ülkemizde akraba evliliklerinin fazla olması, genetik geçişli hastalık gruplarından olan Hemoglobinopatilerin görülme sıklığını arttırmakta, her yıl yüzlerce hastalıklı çocuk dünyaya gelmekte, aileler ve toplum maddi manevi zarara uğramaktadır. Bu kapsamda 2002 yılından beri 30.12.1993 tarihinde 3960 sayılı olarak yayımlanan Kalıtsal Kan Hastalıkları ile Mücadele Kanunu'na dayanılarak Bakanlığımız tarafından 41 ilde Hemoglobinopati Kontrol Programı yürütülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 100 Günlük Eylem Planı kapsamında 1 Kasım 2018 tarihinden itibaren 81 ilde olduğu gibi ilimizde “Evlilik Öncesi Hemoglobinopati Tarama Programı” olarak uygulanmaya başlanmıştır. Programın etkin bir şekilde devam etmesini sağlamak için Müdürlüğümüz Toplantı salonunda, İlçe Sağlık Müdürlerinin/İlçe Toplum Sağlığı Merkezi başkanlarının katılımı ile “Evlilik Öncesi Hemoglobinopati Tarama Programı” bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

  • 0.JPG
  • 1.JPG
  • 2.JPG
  • 3.JPG
  • 4.JPG