overlay

Aralık 2018 Kurul Kararları

2018 YILI ARALIK AYI HASTA HAKLARI KURULU KARARLARI
SIRA NOBAŞVURU TARİHİBAŞVURU KONUSUSAĞLIK TESİSİ ADIKARAR TARİHİ VE SAYISIKURUL KARARLARININ ÖZETİ
122/11/2018Tıbbi Özen Görme HakkıLadik Devlet Hastanesi07.12.2018/77Akılcı antibiyotik kullanımı 5 doğru kuralına uygun olarak: doğru ilaç, doğru kişi, doğru miktar, doğru zaman ve doğru uygulama yoluna uygun olarak yapılmalıdır. Bu olayda doğru miktar kuralına uyulmadığından tıbbi özen görme hakkının ihlal edildiği kanaatiyle oy çokluğu ile karar verilmiş ve hak ihlali nedeniyle inceleme yapacak olan yönetimin tıbbi hata yönünden de konuyu incelemesi istenmiştir. (Hak İhlali Vardır)
222/11/2018Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı
Havza Devlet Hastanesi07.12.2018/78Başvuru, personelin açıklamaları ve kamera kayıtları irdelendiğinde pansuman yapan personele bilgi verildikten sonra yaklaşık 15 dk içinde servise geldiği anlaşılmıştır. Pansuman yapan personelin diğer servislerde de çalıştığı göz önüne alındığında makul sürede olay yerine geldiği anlaşılmaktadır. Şikayet konusu pansuman yapan personel üzerinden incelendiğinde hak ihlali olmadığı kararına oy birliği ile varılmıştır. Ancak doktorun vizit esnasında aldığı kararın pansuman yapan personele iletilmesine kadar geçen süre ile ilgili bilgi edinilememiştir. Konunun bu kısmının hastane yönetimince değerlendirilerek, başvuru sahibine bilgi verilmesi önerilmiştir. (Hak İhlali Yoktur)
322/11/2018Tıbbi Özen Görme Hakkı
Ladik Devlet Hastanesi07.12.2018/79Başvuru konusu tıbbi hata olarak değerlendirilmiş olup, mevzuat gereği hastane yönetimince incelenmesi gerektiğine karar verilmiştir. (Yönlendirildi)
411/12/2018Saygınlık Görme ve Rahatlık Hakkı
SB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi21.12.2018/80Başvuru sahibinin ve sağlık çalışanının beyanları değerlendirildiğinde başvuru sahibinin yanlış bilgilendirildiğini/yönlendirildiğini ifade etmesine karşın hakkında başvuru yapılan ise böyle bir kastının olmadığını ifade etmektedir. Karşılıklı iletişim kazası yaşandığı kanaati oluştuğu için hak ihlali olmadığı kararına oy birliği ile varılmıştır. (Hak İhlali Yoktur)
507/12/2018Bilgilendirme ve Bilgi İsteme Hakkı
Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi21.12.2018/81Birim sorumlusunun cevabi yazı olarak yüklediği belgeyi sistem üzerinden göremeyen başvuru sahibi belgeyi alabilmek için HBBS’nin zorunlu yönlendirmesi ile tekrar değerlendirme talebinde bulunmuş ve cevabın e-postasına gönderilmesini istemiştir. Cevap e-postasına gönderilmiş olup başvurunun kapatılabilmesi için karar formu düzenlenmiştir. (İptal Kararı)
618/12/2018Bilgilendirme ve Bilgi İsteme Hakkı
Gazi Devlet Hastanesi21.12.2018/82Bilgi edinmek amacıyla yaptığı başvuruya Sağlık Müdürlüğü tarafından cevap verilmesini talep eden başvuru sahibi tekrar değerlendirme talebinde bulunmuş ve cevabın e-postasına gönderilmesini istemiştir. Başvuru sahibinin Sağlık Müdürlüğünden istediği sağlık tedbirleri ile ilgili bilgi, e-postasına gönderilmiş olup, başvurunun kapatılabilmesi için karar formu düzenlenmiştir. (İptal Kararı)
722/11/2018Tıbbi Özen Görme Hakkı
Ladik Devlet Hastanesi21.12.2018/77 Mükerrer sayı (07.12.2018/77 sayılı karara itiraz sehven edilmiştir.)Birim Sorumlusunun alınan kararla ilgili yapılan işlemleri HBBS'ye girmek isterken başvuruyu sehven Kurula sevk ettiği anlaşıldığından itirazın kapatılabilmesi için karar formu düzenlenmiştir. (İptal Kararı)
822/11/2018Tıbbi Özen Görme Hakkı
Ladik Devlet Hastanesi21.12.2018/79 Mükerrer sayı (07.12.2018/79 sayılı karara itiraz sehven edilmiştir.)Birim Sorumlusunun alınan kararla ilgili yapılan işlemleri HBBS'ye girmek isterken başvuruyu sehven Kurula sevk ettiği anlaşıldığından itirazın kapatılabilmesi için karar formu düzenlenmiştir. (İptal Kararı)
926/12/2018Saygınlık Görme ve Rahatlık Hakkı Bilgilendirme ve Bilgi İsteme Hakkı
Özel Atasam Hastanesi31.12.2018/83Başvuru sahibinin, hekimin ve şahidin beyanları değerlendirildiğinde; başvuru konusu hususlarda hak ihlali olmadığı kanaatine oy birliği ile varılmıştır. Hasta veya hasta yakını sağlık çalışanı dahi olsa hastalığı veya tedavisi ile ilgili olarak uygun bir üslupla bilgilendirme yapılması gerektiğinden kurum çalışanlarının iletişimlerine dikkat etmesi hususunda uyarılması önerilmiştir. (Hak İhlali Yoktur)
1027/12/2018Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı
SB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi31.12.2018/84Randevusu olmamasına rağmen hastanın muayenesinin yapılarak tetkiklerinin istendiği, şikâyete konu günde ise ayrıca reçete sisteminin çalışmaması nedeniyle reçete yazılamadığından uygun olabilecek günlere hastalara randevu verildiği anlaşıldığından hak ihlali olmadığı kanaatine oy birliği ile varılmıştır. Hastaların mağdur olmaması için elektronik sistemlerin çalışmadığı günler için hastanenin alternatif tedbirler alması önerilmiştir. (Hak İhlali Yoktur)