overlay

İl Hasta Hakları Kurul Üyeliğine Başvuru (STK/Dernek Temsilcisi)

 Hasta Hakları Yönetmeliği ve 2014/32 sayılı Hasta Hakları Uygulamaları Genelgesi kapsamında; üniversite hastaneleri, özel sağlık kurum ve kuruluşları, kamu hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerinden gelen başvuruları değerlendirmek, karara bağlamak, öneri sunmak ve düzeltici işlemleri belirlemek üzere İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hasta hakları kurulu oluşturulur.

 Hasta hakları kurulu; başkan, kurum temsilcisi, sendika iş yeri temsilcisi, hasta hakları derneği yoksa tüketici derneklerinden bir temsilci ve valilikçe görevlendirilen bir vatandaştan oluşur.

 Kurulda görev almak isteyen dernekler İl Sağlık Müdürlüğüne başvurur. Birden fazla hasta hakları derneğinin veya tüketici derneğinin başvurması durumunda, öncelikle hasta hakları derneklerinden yoksa tüketici derneklerinden bir dernek temsilcisi İl Sağlık Müdürlüğünce kura yoluyla belirlenir. Beyanına göre sağlık kuruluşuyla ticari ilişkisi olmayan dernek ve dernek üyesi kurulda görevlendirilir.

 İl Hasta Hakları Kurulunda görev almak isteyen yukarıdaki şartlara haiz hasta hakları veya tüketici hakları derneklerinin 09-16 Ocak 2019 tarihleri arasında bir temsilcilerinin kimlik ve iletişim bilgilerini ve sağlık kuruluşları ile ticari ilişkilerinin olmadığına dair beyanı içeren bir yazı ile İl Sağlık Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine başvurmaları gerekmektedir.

 Birden fazla başvuru olması halinde Müdürlüğümüzce kura yoluyla bir temsilci belirlenecek olup, İl Hasta Hakları Kurulunda bir yıl süre ile görevlendirilecektir.