overlay

Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Yedek Aday Listesi ve Sınav Takvimi Bilgileri/Başvuru Belgelerini Teslim Edecek Yedek Aday Listesi Duyurusu - 2. Duyuru

Sürekli işçi alımı kapsamında yapılan belgelerin incelenmesi sonucunda Klinik Destek Elemanı (Hastane) meslek alanında sözlü sınava katılmaya hak kazanan yedek aday listesi ve sınav takvimine ilişkin bilgiler (sınav tarihi, yeri ve saati) EK-I listesinde yayınlanmıştır.

Not : Sözlü sınava alınacak yedek adayların sınav saatinde kimlik belgeleriyle sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Başvuru belgelerini teslim edecek klinik destek elemanı (hastane) meslek alanındaki yedek aday listesindeki yedek adaylar Başvuru Belgelerini 25.01.2019 tarihi mesai bitimine kadar İl Sağlık Müdürlüğümüz (B Blok) Genel Evrak Birimine elden teslim edeceklerdir.

İlanen teblig olunur. 24.01.2019


SÖZLÜ SINAVA ALINACAK YEDEK ADAY LİSTESİ.pdf
BAŞVURU BELGESİNİ TESLİM EDECEK KLİNİK DESTEK ELEMANI (HASTANE) MESLEK ALANINDA YEDEK ADAY LİSTESİ.pdf

BAŞVURU BELGELERİ.pdf