Aşı ile Önlenebilir İnvaziv Bakteriyel Hastalıklar Sürveyansı Toplantısı Müdürlük Toplantı Salonumuzda Düzenlendi
29 Ocak 2019

AŞI İLE ÖNLENEBİLİR İNVAZİV BAKTERİYEL HASTALIKLAR SÜRVEYANSI TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Aşı İle Önlenebilir İnvaziv Bakteriyel Hastalıklar Sürveyansı kapsamında, toplum temelli aktif sürveyans çalışmalarının değerlendirilmesi ve 2018 yılına ait verilerin ilimiz hastane başhekimleri ile birlikte değerlendirilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç başkanlığında düzenlenen toplantıya, Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığından Daire Başkanı Dr. Osman Topaç, Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkanlığından Dr. Selmur Topal, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığından Doç. Dr. Selin Nar Ötgün, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Ateş Kara, ve T.C. S.B. Bölge KHB SBÜ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Doç. Dr.  Şebnem Erdinç, Müdürlüğümüz yöneticileri ile ilimiz özel ve kamu hastaneleri başhekimleri katıldılar. 

  • IMG_8746.JPG
  • IMG_8755.JPG
  • IMG_8764.JPG
  • IMG_8742.JPG
  • IMG_8759.JPG
  • IMG_8769.JPG
  • IMG_8766.JPG
  • IMG_8736.JPG