overlay

Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Yedek Aday Listesi ve Sınav Takvimi Bilgileri/Başvuru Belgelerini Teslim Edecek Yedek Aday Listesi Duyurusu - 3. Duyuru

Sürekli işçi alımı kapsamında sözlü sınava katılmaya hak kazanan yedek aday listesi (meslek alanlarına göre) ve sınav takvimine ilişkin bilgiler (sınav tarihi, yeri ve saati) EK-I listesinde yayınlanmıştır.

Not : Sözlü sınava alınacak yedek adayların sınav saatinde kimlik belgeleriyle sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Başvuru belgelerini teslim edecek veri giriş kontrol işletmeni meslek alanındaki yedek aday listesindeki yedek adaylar Başvuru Belgelerini 30.01.2019 tarihi mesai bitimine kadar İl Sağlık Müdürlüğümüz (B Blok) Genel Evrak Birimine elden teslim edeceklerdir.

İlanen teblig olunur. 30.01.2019

EK-I Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınava Alınacak Yedek Aday Listesi Ve Sınav Takvimi Bilgileri.pdf
Sürekli İşçi Alımı Başvuru Belgesini Teslim Edecek Yedek Aday Listesi.pdf

BAŞVURU BELGELERİ.pdf