overlay

Ocak 2019 Kurul Kararları

2019 YILI OCAK AYI HASTA HAKLARI KURULU KARARLARI
SIRA NOBAŞVURU TARİHİBAŞVURU KONUSUSAĞLIK TESİSİ ADIKARAR TARİHİ VE SAYISIKURUL KARARLARININ ÖZETİ
108.01.2019Sehven Kurula SevkGazi Devlet Hastanesi10.01.2019
2019/1
Başvurunun hasta hakları birimince yerinde çözüldüğü ancak personelin HBBS'ye konu ile ilgili ek bilgi girmek istemesi üzerine sistemin zorunlu olarak yönlendirmesi sonucu başvurunun kurula geldiği, sehven yapılan sevkin iptali ve sistemde işlemde görünen başvurunun kapatılabilmesi için tutanak düzenlenmiştir. (İptal Kararı)
218.01.2019Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı
Tıbbi Özen Görme Hakkı
Vezirköprü Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi31.01.2019
2019/2
Hekimin, şahitlerin ve hastayı muayene eden diğer hekimin verdiği bilgiler değerlendirildiğinde; hekimin uygun tıbbi öneride bulunduğu tıbbi özeni gösterdiği kanaati oluştuğundan hak ihlali olmadığı kararına oy birliği ile varılmıştır. Çocuk hastaların ağız ve diş tedavi işlemlerinin yetişkin hastalara göre daha zor ve stresli olduğu kabulü ile çocuk hastaların diğer diş hekimleri ile paylaşılmasının hasta ve çalışan memnuniyeti açısından uygun olacağı, yanlış anlama ve çatışmaların önüne geçeceği müşahede edilerek, Vezirköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde çocuk hastalar için bir bölüm oluşturulması ve iş yükünün doktorlar arasında paylaştırılması Kurulumuzca önerilmiştir. (Hak İhlali Yoktur)
322.01.2019Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı
Tıbbi Özen Görme Hakkı
 Vezirköprü Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi31.01.2019
2019/3
Çocuk hastalar hakkında tedavi kararını velisi vermekle beraber çocuğun yapılmasını istemediği/uyum sağlayamadığı tedaviler çocukta psikolojik travma oluşturacağından; hekimin uygun tıbbi öneride bulunduğu tıbbi özeni gösterdiği kanaati ile hak ihlali olmadığı kararına oy birliği ile varılmıştır. (Hak İhlali Yoktur)
429.01.2019Saygınlık Görme Hakkı
Havza Devlet Hastanesi31.01.2019
2019/4
Başvuru sahibinin iddialarını destekleyecek bilgi ve belge olmadığından hak ihlali olmadığı kararına oy birliği ile varılmıştır. Tüm personele hastalara daha nazik davranılması hususunda Hastane Yönetimince genel bir uyarı yapılması, gerekirse yüz yüze iletişim eğitimlerinin tekrar edilmesi önerilmiştir. (Hak İhlali Yoktur)