Sektörler Arası İşbirliği Toplantısı
01 Mart 2019

Ülkemizde anne mortalite ve morbiditesini azaltmada en etkili programların başında 2009 yılında uygulamaya konulan Acil Obstetrik Bakım Programı gelmektedir. Acil obstetrik bakım (AOB) gebeliğin başlangıcından doğum ve doğum sonrası ilk 42 gün içerisinde meydana gelen anne ve fetüs hayatını tehdit eden, acil müdahale gerektiren durumlarda verilen hizmetler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Programın hedefi yaygın obstetrik bakım hizmetlerine kolay ulaşılabilirlik ve bu hizmetlerin yüksek kalitede verilmesi yolu ile önlenebilir anne ölümlerini gelişmiş ülkeler seviyesine indirmektir.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan V. Dr. Hatice ÖZ Başkanlığında Sektörler Arası İşbirliği Toplantısı yapılmıştır. Toplantıya SGK İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, İl Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve OMÜ Tıp Fakültesi Dekanlığından temsilciler katılmışlardır.

Toplantıda obstetrik bakım hizmetlerine kolay ulaşılabilirlik ve bu hizmetlerin yüksek kalitede verilmesi yolu ile önlenebilir anne ölümlerini gelişmiş ülkeler seviyesine indirebilmek için ne gibi önlemler alınabileceği görüşülmüştür.

Toplantının akabinde İl Sağlık Müdürlüğü Birim Uzmanlarının katılımı ile "Sevk Haritası" ve "İl Eylem Planı" hazırlanmıştır.

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg