overlay

Stajer Öğrenci Başvurusu Duyuru İlanı

İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı a tipi istasyonlarımızda staj yapmak isteyen öğrencilerden kurumumuzca istenen belgeler ekte sunulmuştur. İstasyon sayımız kadar stajer alınacağından kontenjanımız sınırlı sayıdadır. 18 Mart 2019 saat:08:30'da İl Ambulans Servisi Başhekimliği binasında başvurular alınacaktır.

Stajer Öğrenci Dilekçe Örneği.docx
Staj Öğrencilerinden İstenilecek Belgeler.docx
Periyodik Muayene Formu.doc