overlay

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Sözlü Sınava Alınan Sürekli İşçi Adayları Sınav Sonuçları

22-30 Ocak 2019 tarihleri arasında Müdürlüğümüz tarafından yapılan SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SÖZLÜ SINAVI SONUÇLARI açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir. 


SONUCUNUZU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sürekli işçi alımı sürecine ilişkin iş ve işlemler aşağıda belirtilen takvim doğrultusunda yürütülecektir.

 

Sınav Sonuçlarına İtiraz

*Adaylar Sınav Sonuçlarına İlişkin İtiraz Dilekçelerini Sınav Kurulu veya Kurullarına Sunulmak Üzere İl Sağlık Müdürlüğümüz  (B Blok) Genel Evrak Birimine elden teslim edeceklerdir.


3-5 Nisan 2019

İtirazların İncelenmesi, Karara Bağlanması ve Sonuçlarının Müdürlüğümüz İnternet Adresinden İlan Edilmesi

8-10 Nisan 2019

Sınavda Asıl Olarak Başarılı Olan Adayların Atamaya Esas Belgelerinin Müdürlüğümüze  Teslimi

*Sınavda Asıl Olarak Başarılı Olan Adaylar Ek-8 Atamaya Esas İstenen Belgelerini en geç 15.04.2019 tarihi mesai bitimine kadar İl Sağlık Müdürlüğümüz  (B Blok) Genel Evrak Birimine eksiksiz olarak  elden teslim edeceklerdir.11-15 Nisan 2019

*Sınav sonucunda asıl olarak başarılı olan adayların atama işlemleri, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmalarının sonuçlanmasından ve komisyon tarafından atamaya esas belgelerin uygunluğunun değerlendirilmesinden sonra tamamlanacaktır.

.
Yedek Listeden Başarılı Olan Adayların Dikkatine: Sınavda başarılı olupta ataması yapılanlardan atama işleminin sonuçlanmasını müteakip yasal mazeretler haricinde 30 (otuz) gün içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir. Bu şekilde göreve başlamayanlar ile kendi isteği göreve başlamak istemeyenlerin ve atama şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama işlemleri başlatılacaktır.


İlanen teblig olunur. 02.04.2019


EK-1 Açıktan Atama Başvuru Formu.pdf

EK-8 Atamaya Esas Belgeler.pdf 

Mal Bildirim Formu.pdf (Form el yazısı ile önlü arkalı tek nüsha ve kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)