overlay

2019-1 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Personel Kura Sonuçları

Samsun İl Sağlık Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerde 4924 sayılı Kanuna göre istihdam edilen sözleşmeli sağlık personelinin işe alımları ve yer değiştirme işlemlerini düzenleyen "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2018/9 sayılı Genelgesi ve 22/03/2019 tarih ve E.292 sayılı yazıları ile 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel istihdamı Kura Sonuçları için tıklayınız.