overlay

Mart 2019 Kurul Kararları

2019 YILI MART AYI HASTA HAKLARI KURULU KARARLARI
SIRA NOBAŞVURU TARİHİBAŞVURU KONUSUSAĞLIK TESİSİ ADIKARAR TARİHİ VE SAYISIKURUL KARARLARININ ÖZETİ
101.02.2019Tıbbi Özen Görme Hakkı Saygınlık Görme Hakkı İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğü Bölgesindeki ASM06.03.2019
2019/11

Başvuru sahibinin muayene ve ilaçla ilgili taleplerine doktorun gerekli tıbbi özeni göstererek bilgi ve tecrübesi doğrultusunda tanı ve tedavi uyguladığı, başvuru sahibinin bekletildiği iddialarına karşın doktorun kronik hastalıkları olan yaşlı bir hastayla ilgilendiği bunun da vakit aldığı bilgi ve belgelerden anlaşıldığından hak ihlali olmadığı kararına oy birliği ile varılmıştır. ASM’lerde sağlık personeli sözel veya fiziksel şiddete maruz kalırsa “Beyaz Kod” başlatılması, bu konuda bilgisi olmayan personelin İlçe Sağlık Müdürlüğünce eğitilerek farkındalık oluşturulması, Sağlık çalışanlarının iş yükünün fazla olduğu bilinen bir gerçek olmakla birlikte hastalara karşı daha nazik ve güler yüzlü davranmaları, onların anlayacağı dilde bilgilendirme yapmaları hem insani değerler hem de mevzuat gereği olduğundan İlçe Sağlık Müdürlüğünün ASM’lere genel uyarı yapması önerilmiştir. (Hak İhlali Yoktur)

201.02.2019Mükerrer başvuru
İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğü Bölgesindeki ASM06.03.2019
2019/12
Kurulumuz 2019-8305 sayılı başvuru için toplanmış olup, başvuruyu değerlendirmiştir. Başvuru sahibinin HBBS’ye yaptığı 2019-8304 başvuru kayıt numaralı şikayetinin aynısını bilinmeyen bir nedenle tekrar sisteme yüklediği ve yeni bir başvuru numarası aldığı anlaşılmıştır. 2019-8304 sayılı başvuru kurulda görüşülerek karara bağlandığından, 2019-8305 sayılı başvurunun sistem üzerinden kapatılabilmesi için tutanak düzenlenmiştir.(İptal Kararı)
312.02.2019Hizmetten Genel Olarak Faydalanma HakkıSB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi12.03.2019
2019/13
Nefroloji hekiminin konsültasyon istenen hastaya 182’den randevu almasını söylemesi ve muayenesini yapmaması ameliyat hazırlığı yapan hasta için uygun bir prosedür olarak görülmediğinden hak ihlali olduğu kanaatine oy birliği ile varılmıştır. Hastane yönetiminin benzer şikayetler oluşmaması için yatan hastalara uygulanan konsültasyon prosedürü gibi henüz yatışı yapılmamış ve ameliyat öncesi hazırlık aşamasında olan hastalara yönelik de çözüm üretmesi, örneğin anestezi uzmanının doldurduğu “Preoperatif Hasta Değerlendirme Formu”nun elektronik ortamda doldurulması ve HBYS’de konsültasyon isteminin/randevusunun oluşturulması önerisinde bulunulmuştur. (Hak İhlali Vardır)
418.02.2019Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı
Saygınlık Görme Hakkı
Bafra Devlet Hastanesi12.03.2019
2019/14
Başvuru sahibinin uygun sürede ve uygun şartlarda tedavisinin yapıldığı bilgi ve belgelerden anlaşıldığından ihlal olmadığı kanaatine oy birliği ile varılmıştır. (Hak İhlali Yoktur)
526.02.2019Saygınlık Görme ve Rahatlık Görme HakkıVezirköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü Bölgesindeki ASM12.03.2019
2019/15
Başvuru sahibinin iddialarını destekleyecek bilgi ve belge bulunmaması ve ilgili ilçe sağlık müdürlüğünce şahsa hekiminin değiştirilmesi teklif edildiğinde hekimliğinden memnun olduğunu belirterek kabul etmemesi nedenleriyle ihlal olmadığı kanaatine oy birliği ile varılmıştır.(Hak İhlali Yoktur)
627.02.2019Hizmetten Genel Olarak Faydalanma HakkıVezirköprü Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi12.03.2019
2019/16
Hastasının randevusuna geç gelmesi, protezlerin laboratuvardan zamanında gelmemesi gibi nedenlerle MHRS’den randevusu olan başka hastaların içeri alındığı uzun süren girişimsel işlemlerin yapıldığı, işlemleri biter bitmez başvuru sahibinin hastasının içeri alındığı anlaşıldığından hak ihlali olmadığı kanaatine oy birliği ile varılmıştır. Hastanın randevusuna geç gelmiş olması ve protezlerin zamanında gelmemiş olması söz konusu olsa da yaşlı hastaların takibinin yapılarak önceliğin sağlanması, eğer beklemesi gerekiyorsa sebebinin izah edilerek şikayetlerin önüne geçilmesi için hekimlerin ve birlikte çalıştığı personelin yönetimce uyarılması önerilmiştir. (Hak İhlali Yoktur)
728.02.2019Hizmetten Genel Olarak Faydalanma HakkıVezirköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü Bölgesindeki ASM12.03.2019
2019/17
Hakkında başvuru yapılan personel bilgi vermek istemediğinden, mevcut bilgiler doğrultusunda hak ihlali olduğu kanaatine oy çokluğu ile varılmıştır. (Hak İhlali Vardır)
806.03.2019Hizmetten Genel Olarak Faydalanma HakkıSB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi12.03.2019
2019/18
Kurulumuz başvuruyu, personelin cevabi yazısını ve şahit beyanını değerlendirmiştir. Başvuru konusu hususlarda ihlal olmadığı kanaatine oy birliği ile varmıştır. Hastanelerde genel olarak hekimlerin reçete ve rapor hazırlama yetkisini tıbbi sekreterleri ile paylaştığı bilinen bir gerçektir. Doğru hastaya doğru reçete ve doğru ilaç raporu yazılması tıbbı sekreterin değil doktorun görevidir. Hataların ve suistimallerin engellenmesi için hastane yönetiminin hekimleri ve sekreterleri yazılı olarak uyarması önerilmiştir. (Hak İhlali Yoktur)