overlay

Bir Dilek Tut Samsun Kanser Tarih Olsun Proje Toplantısı

Milli Mücadelenin Yüzüncü Yılı Etkinlikleri Kapsamında; "Bir Dilek Tut Samsun Kanser Tarih Olsun"  Projesi KapanışToplantısı Gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Dr.Öğr.Üyesi Muhammet Ali ORUÇ, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr.Selami ARSLAN, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Erol ÖZTÜRK, Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Dr.Yusuf GÜNEY,  Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Dr.Hatice ÖZ, Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Birimi çalışanları, Kanser Birimi Çalışanları ile AR-GE ve Sağlık İnovasyonu Birimi çalışanlarının katıldığı toplantı ile  Aile Sağlığı Merkezlerinin tarama oranlarının artırılması amacı ile hazırlanan "BİR DİLEK TUT SAMSUN KANSER TARİH OLSUN"  çalışmasının raporunun sunulması ve sürdürülebilirliği ile ilgili görüş ve önerilerin alınması gündemi ile yapılmıştır.

Kanser, dünyada ve ülkemizde önemli bir toplum sağlığı problemi oluşturmakta. Kanserin en önemli nedenlerini ise önlenebilir faktörler oluşturmaktadır. Tütün ürünlerinin kullanımı, sağlıksız beslenme, obezite, alkol ve enfeksiyonlar gibi etkenler için; çeşitli önleme, koruma ve tarama programları oluşturulmuştur. 

Birincil ve ikincil korunmaya yönelik yürütülen faaliyetler, maliyet  etkin ve hayat kurtarıcıdır. Erken tanı ile kaliteli yaşam süresi uzamakta, ülke ekonomisine de önemli katkı sağlamaktadır. Bu nedenle, kanseri önlemede erken tanı ve tarama programları önem arz etmektedir. 

Kanser tarama programlarımızla, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerimizde (KETEM), İlçe Sağlık Müdürlüklerimiz ve Aile Sağlığı Merkezlerimiz tarafından “Erken Teşhis Hayat Kurtarır!” prensibiyle meme, kolorektal ve serviks kanserlerine karşı tarama hizmetleri ücretsiz olarak verilmektedir.

İl Müdürlüğümüz olarak Kanser Birimlerimizin üstün çabaları ile her yaş grubuna; okullarda, halkın bulunduğu her yerde farkındalık ve tarama programlarına katılım için çeşitli eğitimler, yarışmalar ve etkinlikler düzenlenmektedir. 

Aile Sağlığı Merkezlerinin (ASM) koruyucu sağlık hizmetleri kapsamındaki tarama oranlarının artırılması amacı ile ASM'lerin görev ve sorumluluklarının izlendiği Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığımız, Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından Bir Dilek Tut Samsun Kanser Tarih Olsun Projesi geliştirilmiştir. 

Aile Sağlığı Merkezlerinin kanser taramalarının artırılmasına yönelik olarak planlanan çalışma; İlkadım İlçesinden 2, diğer tüm ilçelerden1 Aile Hekimliği Birimi olmak üzere toplam 18 Aile Hekimliği Birimi ile yürütülmüştür. Projede kanser taramalarında % 5- 10 oranında artış hedeflenmiştir. Çalışmada altı aylık süre içinde 868 kişiye mamografi taraması, 1342 kişiye serviks kanseri taraması, 1435 kişiye kolorektal kanser taraması olmak üzere toplam 3645 kişiye kanser taraması yaptırılarak, sağlıklı yaşama davranışı kazandırılmıştır. Sağlık çalışanlarımızın gayretleri ile beklenen hedefe ulaşılmıştır.

Proje verileri Kanser Daire Başkanlığı Kanser Haftası Etkinliklerinde poster bildirisi olarak kabul edilmiş ve ‘Kanser Taramalarında Aile Hekimliği Birimleri, Samsun Örneği’ başlığı altında hazırlanmıştır.

Çalışma ile eş zamanlı olarak, sağlık çalışanlarımızın kanser taraması yaptırma durumları da çalışma kapsamında ölçülmüştür. Çalışma sürecinde daha önce taramasını yaptırmayan sağlık çalışanlarının da kanser taramalarını yaptırmaları açısından olumlu yönde davranış değişikliği elde edilmiştir.

İl Müdürlüğümüzce koruyucu ve önleyici faaliyetler; KETEM'ler, Toplum Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, halk ve okul organizasyonları ile Aile Sağlığı Merkezleri üzerinden yürütülmeye çalışılmaktadır.  Kanserden ölüm oranlarının düşürülmesi, Dünya Sağlık Örgütünün yıllık  % 70 kanser tarama oranı hedefine ulaşılması önem taşımaktadır. Bu başarıya ancak ve ancak tüm birimleri ile Halkın Sağlığının Korunması için çalışan sağlık ekiplerimizin önerilerine, halkımızın da katkı sağlaması ile mümkün olacaktır.

Toplumun, ailenin ve bireylerin daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürdürebilmesi, kişilerin hastalıklardan koruyucu ve önleyici davranışları benimsenmesi tarama programlarına mutlaka uymalarından geçmektedir. Ücretsiz olarak yapılan tarama programlarımız için Aile Sağlığı Merkezi veya KETEM'lere başvurulması önemlidir.   
  
Kanser Tarama Programımız ;
40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir kez mamaografi ( meme kanseri taraması)
30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir HPV- Smear ( Rahim ağzı kanseri taraması)
50-70 yaş arası kadın ve erkeklere 2 yılda bir Dışkıda Gizli Kan Testi ( kalın bağırsak kanseri taraması)


Milli Mücadelenin Yüzüncü Yılında
"BİR DİLEK TUT SAMSUN KANSER TARİH OLSUN "

  • 1.JPG
  • 2.JPG
  • 3.JPG
  • 4.JPG