overlay

Durum Bildirir Nöbet Değerlendirme Komisyonu Toplantısı

Müdürlüğümüz Çalışan Sağlığı ve ISG il Koordinasyon Birimimizce oluşturulan "Durum Bildirir Nöbet Değerlendirme Komisyonu" ilk toplantısını Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Erol Öztürk başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Yapılan toplantıda sağlık çalışanlarının aldığı durum bildirir raporlarının usulen uygunluğuna bakılmış eksik raporlar değerlendirilmiştir. Planlanan toplantı müdürlüğümüz bünyesinde 3 ayda bir tekrarlanacaktır.

  • 1.jpg
  • 2.jpg