overlay

Bilimsel Araştırmalar Kurum İzinleri Başvuru ve Onay Süreci Yalınlaştırma Toplantısı Yapıldı

Samsun İl Sağlık Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali ORUÇ’un başkanlığında Bilimsel Araştırmalar Kurum İzinleri Başvuru ve Onay Süreci Yalınlaştırma Toplantısı düzenlendi.

Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu, Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Alanında Yapılacak Araştırma Değerlendirme Komisyonu yönetici ve sorumluları ile Müdürlüğümüz AR-GE ve Sağlık İnovasyonu Birim çalışanlarının katıldığı toplantıda; girişimsel olmayan klinik araştırmalar, retrospektif arşiv taramaları, girişimsel klinik araştırmalar, prospektif çalışmalar, etik kurul onayları, il dışı ve özel hastane başvuruları, asistan tez çalışmaları, başvuru işlemleri, inceleme, değerlendirme, 1. basamak ve 2. basamak iş süreçleri, süreçten çıkarılabilecek evrak ve iş basamakları, kullanılan başvuru evrakları, iş süreçlerinde tespit edilen sorunlar işleyiş ile ilgili kararlar görüşüldü. Sağlık Bakanlığımızın yeniden yapılandırılması sonrasında bilimsel çalışma iş süreçlerinin yeniden değerlendi.

  • 1.jpg
  • 2.jpg