overlay

Yenidoğan ve Okul Çağı Çocuklarda İşitme Taraması Programı Eğitimi

Ülkemizde çocukluk çağında sık görülen sağlık sorunlarının erken tanınması ve gerekli tedavilerinin sağlanabilmesi amacıyla çeşitli tarama programları yürütülmektedir. Yenidoğan ve okul çağı çocuklarda sık görülen işitme kayıplarının erken tanısına yönelik tarama programı da hayata geçirilmiştir.

Ulusal işitme tarama programı kapsamında, 27.09.2019 tarihinde Müdürlüğümüz Çocuk, Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi tarafından eğitim yapılmıştır. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hatice ÖZ ve ÇEKÜSH Birim Sorumlusu Dr. Meral ÇAĞLAR’ın açılış konuşmasının ardından, Birim tabibi Dr. Sibel TÜRKAN ve Birimde görevli program sorumlusu Hemşire Ayşe KUMAŞ TERZİ tarafından güncelleme eğitimi yapılmıştır.

Yapılan eğitime, 9 İlçe Sağlık Müdürlüğü ve 8 Toplum Sağlığı Merkezinden işitme tarama programında görev alacak 50 sağlık personeli katılmıştır.

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg