overlay

Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programı Bilgilendirme Toplantısı

Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı arasında 17.05.2016 tarihinde imzalanan yeni “Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü” ve mevcut okul sağlığı yaklaşımının daha geniş kapsamlı ve bütüncül olması için hazırlanan Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programı kapsamında 09.10.2019 tarihinde yapılan Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Kurulu’nda alınan kararlar doğrultusunda S.B.Ü. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doğumevi Yerleşkesi Poliklinik Binası 5. Kat Konferans Salonunda Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programı bilgilendirme toplantısı 10.10.2019 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hatice ÖZ başkanlığında, Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi Sorumlusu Dr. Meral ÇAĞLAR, Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi Ebesi Meltem TÜRLEK, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Sebahattin GÖKTÜRK, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Sorumlusu Fatma TURAN, İlçe Sağlık Müdürleri, Toplum Sağlığı Merkezleri Başkanları, Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programı değerlendirme ekiplerinde görevli İlçe Sağlık Müdürlükleri/ Toplum Sağlığı Merkezleri çalışanları ile İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri çalışanlarının katılımı ile yapılmıştır.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hatice ÖZ’ ün ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Sebahattin GÖKTÜRK’ ün açılış konuşmaları ile başlamıştır. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hatice ÖZ’ ün Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü, Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programı’nın hedefleri, uygulama kılavuzu, genel ilkeleri, programda yer alan değerlendirme esasları ve iş akışları, değerlendirme öncesi hazırlıkları, 2018-2019 eğitim öğretim yılında yapılan çalışmalar konusunda sunum yapması ile devam etmiştir. Bilgilendirme toplantısı 2019-2020 eğitim öğretim yılı boyunca yapılacak çalışmalara ilişkin alınan kararlarla son bulmuştur. 

 

 
  • 1.jpeg
  • 2.jpeg
  • 3.jpeg
  • 4.jpeg
  • 5.jpeg