Bebek Çocuk Ergen İzlem Protokolleri Eğitimi
13 Kasım 2019

Doğumdan itibaren bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemi boyunca geçen sürede sağlık hizmetlerine erişilebilirlik, sağlık hizmetlerinden faydalanma, bu hizmetlerin kalitesi ve hizmet sunumunda aynı ölçütlere uyulması bebek ve çocuk ölümlerini önlemenin yanı sıra, bebeklerin sağlıklı gelişimlerini sağlamada ve sağlıklı bir toplum yapılanmasında son derece önemlidir. Bu amaçla Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve diğer ilgili uluslararası kaynaklardan yararlanılarak, bebeklikten ergenliğe standart bir hizmetin sunumu için ilgili derneklerin de katılımı ile Bakanlığımızca geliştirilen izlem protokolleri 2018 yılında güncellenmiştir.

Bu kapsamda Müdürlüğümüz Çocuk Ergen Kadın Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi Sorumlu Tabibi Dr. Meral ÇAĞLAR ve Birim Tabibi Dr. Sibel TÜRKAN tarafından 7-8 Kasım 2019 tarihinde 3 ayrı oturumda aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına Bebek Çocuk Ergen İzlem Protokolleri Eğitimi verilmiştir.

 
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg