“Anne Bana Bir Şans Ver” Projesi Sonuç Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi
25 Kasım 2019

Milli Mücadelenin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Samsun İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü işbirliğiyle, Samsun ilindeki normal doğum sayısının artırılması, anne adayların ve ailelerin bu konuda bilgilendirilmesi için yürütülmekte olan “Anne Bana Bir Şans Ver” Projesi sonuç değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürümüz Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali ORUÇ başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; Projeden elde edilen veriler kapsamında ilk gebeliklerini yaşayan ancak normal doğum eylemine karşı olumsuz bakış açısına sahip gebelerin tutumlarının olumlu yönde değiştirilmesi, gebelerin bilinçlendirerek doğumun kendiliğinden başlamasının sağlanması ve isteğe bağlı sezaryen doğumların azaltılması hedefini karşılamak amacıyla;
Gebe Bilgilendirme Sınıflarının etkinliğinin arttırılması ve güçlendirilmesi için hızlıca planlanıp, çalıştay yapılması,
Çalıştay doğrultusunda Kadın Hastalıkları ve Doğum Hekimlerinin katılım ve destek verdiği bir çalışma yapılması, 
Sağlık çalışanlarının konu ile ilgili görüş ve önerilerinin değerlendirildiği bir anket çalışmasının yapılması,
Ebelerin güçlendirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerine daha fazla yer verilmesi ve bu projenin kapsamının genişletilerek sürdürülmesine karar verildi.

Toplantıya, OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyeleri, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selami ARSLAN, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet KILINÇ, Sağlık İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Dr. Yusuf GÜNEY, Başkan Yardımcıları Dr. Hatice ÖZ, Dr. Meryem İSKENDEROĞLU,  Aile Hekimliği İzleme Değerlendirme İstatistik Birimi Çalışanları, ÇEKUSH Birimi Çalışanları, Atakum Sağlıklı Hayat Merkezi Çalışanları ve proje yürütücü ekibi  katıldı.

  • 1.jpeg
  • 2.jpeg
  • 3.jpeg
  • 4.jpeg
  • 5.jpeg
  • 6.jpeg
  • 7.jpeg
  • 8.jpeg
  • 9.jpeg