overlay

Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesi Tefriş ve Tanzim Projesi İlk İzleme Ziyareti Gerçekleştirildi

Sağlık Müdürlüğümüzün yürütücüsü oldu Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesi Tefriş ve Tanzim Projesi ilk izleme ziyareti OKA Uzmanı tarafından gerçekleştirildi.

Destek Hizmetleri Başkanımız Erol Öztürk, Sağlık Müdürlüğü yetkililerimiz, Ar-Ge ve Sağlık İnovasyonu birimi ile proje yürütücülerinin bir araya geldiği ilk izleme ziyaretinde projenin uygulama faaliyetleri ile ilgili konular görüşüldü.

  • 1.jpg