overlay

Hasta Hakları Kurul Üyeliğine Başvuru (STK/Dernek Temsilcisi)-İkinci Duyuru

HASTA HAKLARI KURULU ÜYELİĞİNE BAŞVURU (STK/DERNEK TEMSİLCİSİ)

Hasta Hakları Yönetmeliği ve 2014/32 sayılı Hasta Hakları Uygulamaları Genelgesi kapsamında; üniversite hastaneleri, özel sağlık kurum ve kuruluşları, kamu hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerinden gelen başvuruları değerlendirmek, karara bağlamak, öneri sunmak ve düzeltici işlemleri belirlemek üzere İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hasta hakları kurulu oluşturulur.

Hasta hakları kurulu; başkan, şikâyet edilen personelin varsa üyesi olduğu kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından bir temsilci, şikâyet edilen personelin varsa üyesi olduğu işyeri sendika temsilcisi, şikâyet edilen personelin görev yaptığı kurumun ildeki üst yöneticisi tarafından görevlendirilen bir kurum temsilcisi, özel sağlık kuruluşlarında ise kuruluşun üst yöneticisi tarafından belirlenen bir temsilci, hasta hakları derneklerinden yoksa tüketici derneklerinden bir temsilci, ildeki insan hakları kurulundan bir temsilci ve valilikçe görevlendirilen bir vatandaştan oluşur.

Kurulda görev almak isteyen hasta hakları ve tüketici dernekleri İl Sağlık Müdürlüğüne başvurur. Birden fazla hasta hakları derneğinin veya tüketici derneğinin başvurması durumunda, öncelikle hasta hakları derneklerinden yoksa tüketici derneklerinden bir dernek temsilcisi İl Sağlık Müdürlüğünce kura yoluyla belirlenir. Beyanına göre sağlık kuruluşlarıyla ticari ilişkisi olmayan dernek ve dernek üyesi kurulda görevlendirilir.

Müdürlüğümüz Hasta Hakları Kurulunda görev alan STK/dernek temsilcisi üyenin görev süresinin sonuna gelindiğinden; Hasta Hakları Kurulunda görev almak isteyen hasta hakları veya tüketici hakları derneklerine üye kişilerin 04-14 Şubat 2020 tarihleri arasında kimlik, iletişim bilgileri ve sağlık kuruluşları ile ticari ilişkilerinin olmadığına dair beyanı içeren bir yazı ile İl Sağlık Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine başvurmaları gerekmektedir.

Birden fazla başvuru olması halinde Müdürlüğümüzce kura yoluyla bir temsilci belirlenecektir. Dernek temsilcisi Hasta Hakları Kurulunda bir yıl süre ile gönüllülük esasına göre görevlendirilecektir.