overlay

Eylem Planı Dökümanları

2021 Eylem Planı 1.Çeyrek Dökümanları

1- E.1.1.1 Genel Bilgilendirme Dosyası
2- E.2.6.1 İş Süreçleri Tanımlama Formu
3- E.2.6.6 Görev Tanımı Oluşturma Formu
4- E.13.6.1 İş Takvimi
5- E.13.6.3 Yönetim Kararlılık Beyanı
6- Toplantı Katılım Formu
7- E.2.7.1 Üç Aylık Durum Raporu (Her Başkanlık Ayrı Ayrı)

2020 Eylem Planı Dökümanları

DHB.İKS.FR.01 - TEŞKİLAT ŞEMASI
DHB.İKS.FR.02 - İş Süreçleri Tanımlama Formu
DHB.İKS.FR.03 - Görev-İş Tanımı Oluşturma Formu
DHB.İKS.FR.04 - Görev-İş Dağılım Formu
DHB.İKS.FR.05 - Sorumluluk Matrisi Formu
DHB.İKS.FR.06 - İş Takvimi
DHB.İKS.FR.07 - Süreç Risklerinin Belirlenmesi Ve Risk Skorlarının Ölçümlenmesi Formu
DHB.İKS.FR.08 - Alt Süreç Riskleri Kontrol Faaliyetleri Formu
DHB.İKS.FR.09 - Kontrol Faaliyetleri Eylem Planı Formu
DHB.İKS.FR.10 - Risk Envanteri
DHB.İKS.FR.11 - Risk Haritası
DHB.İKS.FR.12 - Risk Değerlendirme Raporu
DHB.İKS.FR.13 - Hassas Görev-İş Tespit Formu
DHB.İKS.FR.14 - Hassas Görev-İş Envanter Formu
DHB.İKS.FR.15 - Rapor Döküm Formu
DHB.İKS.FR.16 - Eğitim-Toplantı Katılım Formu
DHB.İKS.FR.17 - İş Süreçleri İyileştirme Formu
Genel Bilgilendirme Dosyası
Görev-İş Tanımı Oluşturma Rehberi
İş Akış Şeması Çizim Standartları Rehberi
Sağlık Bakanlığı Yönetim Kararlılık Beyanı
DHB.İKS.FR.25 - Artırım Talep Eden Birim Formu
DHB.İKS.FR.26 - Ek Bütçe Talep Eden Birim Formu
DHB.İKS.FR.27 - İl Yöneticileri USES Bildirim Formu
DHB.İKS.FR.28 - Eğitimi Tamamlayan Tamamlamayan Yönetici Listesi Formu
DHB.İKS.FR.29 - USES Eğitimi Tamamlanma Durum Raporu
DHB.İKS.FR.30 - Hizmet İçi Eğitim Planı Durum Raporu
DHB.İKS.FR.31 - Mutemetlik İşlemleri Denetim Tutanağı Formu