overlay

TB Hastalarına Biyopsikososyal Yaklaşım toplantısı

18 Şubat 2020 tarihinde " TB Hastalarına Biyopsikososyal Yaklaşım" konulu toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya,  Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr.Selami ARSLAN, Başkan yardımcısı Dr.Erdinç ÖZOĞLU,  TB İl Koordinatörü Dr.Derya ÖZTOMURCUK, İlkadım İlçe Sağlık Müdürü Dr.Hayri ERTAN, Bafra İlçe Sağ.Müd.Dr.Aytaç AKIN, Çarşamba İlçe Sağlık Sağ.Müd.Dr.Şevki GÜLAY,   Aile Hekimliği İzleme Değerlendirme Birimi Hekimi Fatma KUDAL KOÇ, Psikolog Ömer KINALI, Psikolog Tuğba KORKMAZ, VSD Hekim ve Hemşireleri katılmıştır.

Tüberküloz; biopsikososyal bir hastalık olması sebebiyle bu hastalıkla ilgili yürütülen faaliyetlerin toplum, hasta ve hasta yakınlarıyla birlikte tüm yönleriyle multi disipliner değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla ilimizde 2015-2016 yıllarında İlkadım dispanserimizde "Biopsikososyal yaklaşım amaçlı -DGT'siz Hasta Kalmasın" projesi pilot uygulama olarak hayata geçirilmiş, tedaviyi terk etme riski yüksek olan 20 hasta seçilerek; tedavileri boyunca dispanserde DGT uygulaması, haftada bir gün vsd’de psikolog görüşmesi, vakıflar aracılığı ile ekonomik destek sağlanmıştır. Ayrıca hastalara tedavi öncesi ve sonrasında psikolog tarafından uluslararası ölçekli testler (Beck Anksiyete, Beck Depresyon ve Kaygı Ölçeği) uygulanmış, gerekli olduğu görülenler psikiyatriye yönlendirilmiştir. Tedavi sonrası testlerde iyileşme olduğu görülmüş, hastaların %95’i tedavilerini başarı ile tamamlamıştır. Bu pilot çalışmadan elde edilen kazanımlar sonucunda, 2018 yılından itibaren, ilimizdeki 3 dispanserimizde aynı uygulama başlatılmıştır. Böylelikle TB Hastalarına her hafta VSD'de psikolog desteği sağlanmaktadır.

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg