Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası (7-14 OCAK)
10 Mart 2020

 Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre tüm dünyada görme bozukluğu sorunu olan              253 milyon insandan 36 milyonu körlük yaşamaktadır. Ayrıca görme bozukluklarının %80'inin önlenebilir veya tedavi edilebilir olduğu bildirilmektedir. Ülkemizde ise 2011 yılında TÜİK tarafından gerçekleştirilen Nüfus ve Konut Araştırması sonuçlarına göre görmede zorluk yaşayanların oranı %1.4 olarak bulunmuştur. Dünya genelinde görme bozukluklarının en sık nedeni düzeltilmemiş kırma kusurları iken körlüğün en sık görülen nedeni ise katarakt hastalığıdır.

Görme yeteneğinin bulunmaması ya da yitirilmiş olması anlamına gelen körlük, görme merkezinin ya da görme sinirinin zarar görmesi sonucu ortaya çıkabildiği gibi, doğrudan doğruya gözlerden de kaynaklanabilir. Annenin gebeliği sırasında geçirdiği kızamıkçık (rubella), parazit enfeksiyonu (toksoplazma), su çiçeği (varisella), yüksek dozda radyasyona maruz kalmak, kazalar ve kalıtımsal etmenler körlüğün doğumsal nedenleri arasında yer almaktadır. Sonradan oluşan görme kayıplarına katarakt, göz tansiyonu, sarı nokta hastalığı, retina yırtılması, ileri evre şeker hastalığı, iş ve trafik kazaları, göz iltihapları, Behçet hastalığı, beyin tümörleri, Multiple Skleroz (MS) ve göz kazaları örnek gösterilebilir.
Ülkemizde çocukluk çağında sık görülen sağlık sorunlarının erken tanınması ve gerekli tedavilerinin sağlanabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından çeşitli tarama programları yürütülmektedir. Okul öncesi yaş grubu çocuklarda sık görülen görme kusurlarını tespit edebilmek amacıyla yürütülen "Görme Tarama Programı" da bunlardan biridir. 0-3 aylık bebeklere ve 36-42 aylık çocuklara Aile Sağlığı Merkezlerinde yapılan ücretsiz taramalarla, şüpheli vakalar uzman hekime sevk edilerek erken dönemde tanı almasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Beyaz Baston, 1921 yılında Londra'da trafik kazası sonucu görme yetisini kaybeden bir fotoğraf sanatçısının, dış dünyanın kendisini fark etmesi için bastonunu beyaza boyamasıyla oluşmuş ve başarılı olması nedeniyle Fransa'da Körler Örgütü tarafından 1931 yılında simge haline gelmiş engelli hareketidir. Dünyada her yıl Ocak ayının ikinci haftası olan 7-14 Ocak tarihleri ‘Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’  olarak kabul edilmektedir. Bizler de bu amaçla kurumlarımızda çalışan görme engelli mesai arkadaşlarımızla bir araya gelerek onların sorunlarını ve ihtiyaçlarını dinlemek ve önerilerini almak için toplanmış bulunmaktayız.
Engelli insanların ve bütün toplumun faydalanması adına; engellilikle ilgili farkındalığı artırmak, engelleri ortadan kaldıracak koşullar yaratmak, rehabilitasyon ve destek hizmetlerini geliştirmek için tüm kurumlar ortak çalışmalı, sağlıklı bir gelecek için herkes birer engelli adayı olduğunu düşünerek hareket etmelidir.

27267470_10214711422361362_1597129970_o.jpg