overlay

2 Ekim Serebral Palsi Günü

*Serebral Palsi; doğum öncesi, doğum sırasında ve doğum sonrası dönemde beyin hasarı sonucu ortaya çıkan hareketi kısıtlayıcı kalıcı hareket işlev alanlarının hasar görmesinden dolayı oluşan tablodur.
*Hastalığın etkileri erken yaşta özel eğitim ve fizik tedavi ile azaltılmaktadır.