overlay

Göçmen Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi İzleme ve Değerlendirme Formu/Rehberi Yayınlandı

Göçmen Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan hizmetlerin etkinlik, kalite ve verimliliğini artırmak, iyileştirici, düzeltici ve önleyici faaliyetlere katkı sağlamak adına “Göçmen Sağlığı Merkezi İzleme ve Değerlendirme Formu” ve “Sağlıklı Hayat Merkezi İzleme ve Değerlendirme Formu”  Bakanlığımız İzleme Değerlendirme ve İstatistik Daire Başkanlığımızca oluşturulmuş ve formların kullanılmasında görevli personele yol gösterici olması için rehberler hazırlanmıştır.

01.07.2020 tarihi itibari ile Göçmen Sağlığı Merkezi  ve Sağlıklı Hayat Merkezi yerinde izleme ve değerlendirmesi hazırlanan form ve rehberler eşliğinde yapılacaktır.

GÖÇMEN SAĞLIĞI BİRİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU.pdf
GÖÇMEN SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME DEĞERLENDİRME REHBERİ.pdf
SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ İZLEME DEĞERLENDİRME REHBERİ.pdf
SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU.pdf