overlay

Emzirme Haftası

EMZİRME HAFTASI

Sağlıklı beslenme anne sütü ile başlar. Bakanlığımız bu yıl Emzirme Haftası rengini yeşil, tema ise  “Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” olarak belirlenmiştir. Yeşil doğayı çağrıştıran ilk renktir. Doğayı çağrıştırmasından dolayı aynı zamanda doğallığı, huzuru ve sakinliği de beraberinde getirir. Yeşil renk insanlara umut etmeyi ve yaşamı vaat eder. Her bebeğin sağlıklı yaşama hakkı ve dolayısı ile bunun için ANNE SÜTÜ almaya hakkı vardır. Bu nedenle İl Sağlık Müdürlüğü olarak 1-7 Ekim Emzirme Haftasında “yeşil” giyerek anne sütüne dikkat çekmek istedik.

. Kurum politikamız  "İlk 6 ay sadece anne sütü, sonrasında da uygun tamamlayıcı beslenme ile beraber 2 yaş ve ötesine kadar tüm bebeklerin emzirilmesi" gerektiğidir.

Teknolojinin bugün ulaştığı noktada bile anne sütüne eşdeğer bir besin maddesi üretebilmek mümkün olmamıştır. Çünkü anne sütü bebeğin ihtiyacına göre değişen, bağışıklık maddelerini içeren canlı bir sıvıdır. Bebek formülleri, ancak anne sütüyle beslenmenin imkansız olduğu durumlarda gündeme gelebilir. Bunlar, teknolojinin olanakları kullanılarak inek sütü, soya esas maddesi ve bazı eklemelerle anne sütüne benzetilmeye çalışılmış ürünlerdir. Anne sütünün içeriği ve bebeğin vücudundaki etkileri keşfedildikçe anne sütünün üstünlüğü benimsenmiş ve bebek formüllerinin içerikleri bu doğrultuda geliştirilmeye çalışılmıştır. İnsanlığın varoluşundan beri anne sütünün bu üstünlüğü devam etmektedir.

Anne sütüyle beslenmenin sağlığa olumlu etkileri sadece verildiği süreyle kısıtlı değildir. Anne sütüyle uzun süre beslenen çocuğun büyüme ve gelişmesinin standartlara daha uygun olduğu görülmektedir. Bebeklere anne sütü verilmesiyle ishal, solunum yolu enfeksiyonları, kötü ve yetersiz beslenme, yaşam boyu kronik hastalıkların görülme riski azalmaktadır. Zeka puanı üzerine belirgin ölçüde etkide bulunduğu araştırmalarla gösterilmiştir. Emzirmenin bebeğin ve annenin güven, huzur ve ruhsal gelişimi üzerine olumlu etkisi de düşünüldüğünde bugüne ve geleceğe yatırım olarak görülmelidir


  • 1.jpeg
  • 2.jpeg