overlay

“Kanser Hastalarına Psiko-Onkolojik Yaklaşım” Projesi Gerçekleştirildi

Samsun İl Sağlık Müdürlüğümüzün Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında hibe desteği almaya hak kazandığı "Kanser Hastalarına Psiko-Onkolojik Yaklaşım" başlıklı projesi 24.10.2020-25.10.2020 tarihlerinde Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanımız Uzm. Dr. Mehmet KILINÇ, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcımız Dr. Meryem İSKENDEROĞLU, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Asibe ÖZCAN ve İdari Mali Hizmetler Müdürü Ertuğrul CEYLAN’ın katılımıyla Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Nazmiye KOCAMAN YILDIRIM tarafından hekim, hemşire, psikologdan oluşan sağlık profesyonellerine verilen eğitimde “Kanser Hastalarıyla Çalışan Sağlık Profesyonellerinin Öz-Farkındalığı, Kanser Algılarını ve Kendi Tepkilerini Tanımaları, Onkolojide Çalışmanın Ödülleri, Bedelleri (İş Stresi, Tükenmişlik Sendromu, Merhamet Yorgunluğu) ve Yönetimi, Biyopsikososyal Boyutlarıyla İnsanı ve Beden-Beyin-Ruh Etkileşimini Anlama, Kanser Hastalarının ve Yakınlarının Duygusal ve Davranışsal Tepkileri, Kanser Hastalarının Psikososyal Sorunları ve Psikiyatrik Bozukluklar, Temel Düzey Psikolojik Müdahaleler (İletişim, Psikolojik Distresi Tarama, Anksiyete, Depresyon ve Deliryumu Değerlendirme, Riskli Grubu Belirleme ve Yönlendirme, Psikososyal Destek Sunma, Başetmeyi Güçlendirme, Bilgi Verme Becerileri) konuları yer aldı.

Kanser tanısı konulan yetişkin bireylerin hastalık ve tedavi sürecinde yaşayabilecekleri duygusal, davranışsal tepkilerini anlayabilme, psikososyal ihtiyaçlarını ve sorunlarını tespit edebilme, terapötik yaklaşımla ele alabilme, psikososyal destek sunabilme, uyum düzeyini arttıracak ve başetme becerilerini geliştirecek müdahaleler ile hastalık nedeniyle düşen yaşam kalitesini yükseltebilmek amacıyla düzenlenen bu program, dünya literatürü ve ülkemizdeki uygulamalarıyla sunuldu, kültürel farklılıklar ve etkisi tartışıldı.

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg