overlay

Dünya KOAH Günü

KOAH [Kronik Obstrüktif (Tıkayıcı) Akciğer Hastalığı], solunum sıkıntısına yol açan bir akciğer hastalığıdır. Önemli bir halk sağlığı sorunu olan KOAH’ın 40 yaş üstü kişilerde görülme sıklığı %15-20’dir.

KOAH'ta en yaygın risk faktörü sigara kullanımıdır.

Dünya KOAH Günü.jpg